Որոշի՛ր ջրածնի ծավալը (ն.պ.), որն անջատվում է 9.75 գ ցինկի և անհրաժեշտ  քանակով վերցրած  H2S-ի լուծույթի հետ:
 
Պատասխանը կլորացրու մինջև հարյուրերորդական:
 
Պատասխան՝   լ