Բարդության աստիճանը
00:07:00
1. Օքսիդների ագրեգատային վիճակի որոշումը 1Մ.
2. Օքսիդին համապատասխանող թթվի ընտրությունը 1Մ.
3. Թթվային օքսիդի ստացում 2Մ.