1.Հետևյալ շարքից \((\)\(Cu\), \(Cd\), \(Hg\), \( Ag )\) ընտրի՛ր այն մետաղը, որը ջրածին է արտամղում նոսր ծծմբական թթվից:
 
Պատասխան 1՝ մետաղի քիմիական նշանը՝
 
2. Կազմի՛ր քո կողմից ընտրած մետաղի և նոսր ծծմբական թթվի փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը և որպես պատասխան ներկայացրու ռեակցիայի հետևանքով ստացված բարդ նյութում մետաղի զանգվածային բաժինը (%, ամբողջ թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 2՝