Գրի՛ր հետևյալ փոխարկումներին  համապատասխանող ռեակցիաների  հավասարումները և որպես պատասխան ներկայացրու երկու ռեակցիաների հավասարումների քանակաչափական գործակիցների գումարը:
 
CaOH2OXHClY
 
Պատասխան՝