Ստորև ներկայացված աղյուսակում գրի՛ր  մետաղին համապատասխանող օքսիդի և այդ օքսիդի ու նշված թթվի փոխազդեցությունից ստացված նյութի բանաձևերը՝
 
Մետաղը
օքսիդում
 Մետաղի oքսիդի
     բանաձևը
     Թթվի
  անվանումը
  Ստացված նյութի
      բանաձևը  
Cu+2iiազոտականi(iii)i