Բարդության աստիճանը
00:08:00
1. Աղի բանաձևի ընտրություն 1Մ.
2. Ըստ տրված բանաձևի աղի անվանակարգումը 1Մ.
3. Ըստ տարրերի ատոմների զանգվածային բաժինների բարդ նյութի բանաձևի և տեսակի որոշում 2Մ.