Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Օքսիդների դասակարգում 1Մ.
2. Օքսիդի ընտրությունը՝ ըստ իրեն համապատասխանող հիդրօքսիդի 1Մ.
3. Օքսիդի բանաձևի կազմում՝ ըստ անվանման և մոլային զանգվածի որոշման 2Մ.