Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք օքսիդների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

4

Ուսումնական ձեռնարկներ