Հաշվի՛ր ծծմբային թթվի նյութաքանակը (մոլ), որն անհրաժեշտ է 4 մոլ լիթիումի հիդրօքսիդը չեզոքացնելու համար
 
Պատասխան՝  մոլ