Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Վարժանք թթուների վերաբերյալ

Բարդություն հեշտ

4

Նյութեր ուսուցչի համար