Բարդության աստիճանը
00:08:00

Առաջադրանքների ցանկ:

4Մ.
1. Թթվի հետ չփոխազդող նյութի ընտրությունը 1Մ.
2. Թթուների փոխազդեցությունը հիմքերի հետ 2Մ.
3. Դասակարգել թթուները՝ ըստ տարբեր հատկանիշների 1Մ.