Որքա՞ն է թթվածնի զանգվածային բաժինը (%) ծծմբային թթվի մոլեկուլում:
  
(պատասխանը ներկայացրու տասնորդական թվի ճշտությամբ)
 
Պատասխան՝ %