Տրված շարքից՝ CaO, Cu(OH)2, CO2, K2CO3BaO ո՞ր նյութի հետ HF-ը չի փոխազդում:
 
Ընտր՛ր ճիշտ պատասխանը