Բերված շարքից՝ HNO3, NH3, NaCl, HCl, H2CO3, HBr, H2O ընտրի՛ր միահիմն թթվածնային թթվի բանաձևը:
 
(պատասխանում գրի՛ր թթվի անվանումը)
 
Պատասխան` թթու