Մեթոդական հանձնարարականներ

Ուսումնական ձեռնարկներ

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Թթուների տարածվածությունը բնության մեջ: Դասակարգումը: Կարախանալ դասակարգել թթուները: Իմանալ բնության մեջ առավել տարածված թթուները:
2. Թթուների ստացումը և քիմիական հատկությունները Իմանալ թթուների ստացման եղանակները և քիմիական հատկությունները. կարողանալ կազմել քիմիքկան ռեակցիաների հավասարումներ վերջիններիս վերաբերյալ:

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Դասակարգել թթուները՝ ըստ տարբեր հատկանիշների 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել թթուների դասակարգումը և անվանակարգումը: Զարգացնել գիտելիքները համակարգելու և վերլուծություն կատարելու կարողությունները:
2. Տարրի զանգվածային բաժնի որոշումը թթվի մոլեկուլում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել տարրի զամգվածային բաժին հասկացությունը : Զարգացնել գիտելիքները վերլուծելու և հւամակարգելու կարողությունները:
3. Թթվի հետ չփոխազդող նյութի ընտրությունը Մեկ այլ հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել թթուների քիմիական հատկությունները:
4. Թթվր զանգվածային բաժնի որոշումը լուծույթում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել նյութի զանգվածային բաժնի որոշումը լուծույթում:
5. Թթուների փոխազդեցությունը հիմքերի հետ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերբերյալ. կրկնել թթուների քիմիական հատկությունները, չեզոքցման ռեակցիա՝ թթվի և հիմքի փոխծազդեցություն:
6. Թթուների ստացումը տրված նյութերիս 3 տեսակ - վերլուծական միջին 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել թթուների ստացման հիմնական եղանակները: Զարգացնել գիտելիքները համակարգելու և վերլուծություններ կատարելու կարողությունները:
7. Թթվի մասնակցությամբ ռեակցիաների թվի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ստուգել սովորաղների գիտելիքները «Թթուներ» թոմայի վերաբերյալ: Ստուգել թթուների քիմիական հատկությունների իմացությունը: Զարգացնել գիտելիքները համակարգելու և վերլուծություններ անելու կարողությոնները:
8. Թթուների փոխազդեցությունը աղերի հետ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքներե ՞՞ Թթուներ՞՞ թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել խառնուրդների զանգվածային բաժինը նյութերում: Զարգացնել գիտելիքը համակարգելու և վերլուծություններ անելու կարողությունները:
9. Կատարել հաշվարկ՝ երկու լուծույթները իրար խառնելու վերաբերյալ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել լուծույթներ թեման, լուծված նյութի զանգվածային բաժնի որոշումը լուծույթում: Զարգացնել սովորողների ինքնուրույն աշխատելու կարողությունները:

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք թթուների վերաբերյալ 00:08:00 հեշտ 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել թթուների դասակարգումը, անվանակարգումը և քիմիական հատկությունները: Զարգացնել գիտելիքները համակարգելու և վերլուծություն կատարելու կարողությունները:

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք թթուների վերաբերյալ 00:15:00 միջին 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները «Թթուներ» թեմայի վերաբերյալԿրկնել թթուների ստացման հիմնական եղանակները, տարրի զամգվածային բաժին հասկացությունը : Զարգացնել գիտելիքները վերլուծելու և հւամակարգելու կարողությունները:
2. Ստուգողական աշխատանք թթուների վ երաբերյալ 00:25:00 բարդ 5Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքներե ՞՞ Թթուներ՞՞ թեմայի վերաբերյալ: Կրկնել լուծույթներ թեման, կարողանալ կատարել հաշվարկներ: Զարգացնել գիտելիքը համակարգելու և վերլուծություններ անելու կարողությունները:

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը