Կազմի՛ր հետևյալ ուրվագրին համապատասխանող ռեակցիայի հավասարումը՝
 
Ca+H2O......
 
Որոշի՛ր  ի՞նչ զանգվածով (գ) ջուր է փոխազդել, եթե ռեակցիայի հետևանքով առաջացել է մետաղի ատոմ պարունակող 3 մոլ նյութ: 
 
Պատասխան՝ ջրի զանգվածը հավասար է   գ