Տրված շարքից ( \(CO\), \(NO\), N2OSeO2) ընտրի՛ր այն նյութի բանաձևը, որը փոխազդում է ջրի հետ առաջացնելով թթու:
 
Հաշվի՝ր
 
1. Ընտրված օքսիդի մոլային զանգվածը (գ/մոլ)
2.Ծախսված ջրի զանգվածը, եթե ռեակցիայի հետևանքով առաջացել է 2 մոլ  թթու:
Պատասխան
 
1. օքսիդի մոլային զանգվածը
 
 
2. ծախսված ջրի զանգվածը