7 լ ծավալով լուծույթում լուծված է կալիումի սուլֆատի 0.5 մոլ: Հաշվի՛ր լուծված նյութի մոլային կոնցենտրացիան և կալիումի սուլֆատի զանգվածը:
 
(անհրաժեշտության դեպքում պատասխանը  ներկայացրու հազարերորդական թվի ճշտությամբ
 
Պատասխան 1՝ 
 
մոլային կոնցենտրացիան՝
 
Պատասխան 2՝
 
կալիումի սուլֆատի զանգվածը`