41 գ զանգվածով լուծույթին, որը 13 % զանգվածային բաժնով նյութ է պարունակում, ավելացրել են 15 գ ջուր:
 
Որոշի՛ր
 
1. Լուծված նյութի զանգվածը

Պատասխան՝  (գ)
 
2. Լուծույթի զանգվածը ջուրը ավելացնելուց հետո
 
 
Պատասխան՝  (գ)
 
3. Ստացված լուծույթում լուծված նյութի զանգվածային բաժինը
 
(պատասխանը ներկայացրու ամբողջ թվի ճշտությամբ)
  
Պատասխան՝   (%)