Հաշվի՛ր  ի՞նչ զանգվածով (գ) անջուր աղի 30 % զանգվածային բաժնով  լուծույթ կարելի է պատրաստել 192 գ Mg(NO3)26H2O բյուրեղահիդրատից:
 
(պատասխանը ներկայացրու ամբողջ թվի ճշտությամբ)
  
Պատասխան՝ \(m\) (լ-թ)\(=\) գ