Բարդության աստիճանը
00:07:00

Առաջադրանքների ցանկ:

3Մ.
1. Գազային վիճակում գտնվող նյութերի ընտրություն՝ ըստ անվանումների 1Մ.
2. Գազային վիճակում գտնվող նյութի ծավալի հաշվումը ըստ նյութաքանակի 1Մ.
3. Միևնույն ծավալ զբաղեցնող նյութերի ընտրությունը 1Մ.