Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գազային վիճակում գտնվող նյութերի ընտրություն՝ ըստ անվանումների

Բարդություն հեշտ

1
2. Նյութի ընտրությունը՝ ըստ ծավալի փոփոխությանը ճնշման ազդեցության տակ

Բարդություն հեշտ

1
3. Գազային վիճակում գտնվող նյութի ծավալի հաշվումը ըստ նյութաքանակի

Բարդություն հեշտ

1
4. Միևնույն ծավալ զբաղեցնող նյութերի ընտրությունը

Բարդություն հեշտ

1
5. Գազի զանգվածի որոշումն՝ ըստ նրա քանակի

Բարդություն հեշտ

1
6. Գազի ծավալի որոշումն՝ ըստ հայտնի նյութաքանակի

Բարդություն հեշտ

1
7. Գազային խառնուրդի ծավալի որոշումն՝ ըստ գազերի հայտնի նյութաքանակների

Բարդություն միջին

2
8. Գազային նյութի անվանման ընտրություն և նրա մոլային զանգվածի հաշվում

Բարդություն միջին

2
9. Գազի ծավալի որոշումն՝ ըստ նյութի հայտնի զանգվածի

Բարդություն միջին

2
10. Տարբեր քանակներով գազերի խառնուրդի ծավալի հաշվումը

Բարդություն միջին

2
11. Գազի հայտնի զանգվածի միջոցով ծավալի հաշվում

Բարդություն միջին

2
12. Գազերի ծավալների և դրանցում առկա մոլեկուլների թվի հարաբերությունը

Բարդություն բարդ

3
13. Գազային խառնուրդի նյութաքանակի և զանգվածի հաշվումը

Բարդություն բարդ

3
14. Գազային նյութերի հատկությունների համեմատումը ըստ քիմիական բանաձևի

Բարդություն բարդ

4

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը