Որքա՞ն է  167 գրամ զանգվածով կալցիումի կարբոնատի` CaCO3 ջերմային քայքայումից ստացված գազի ծավալը (լ, ն.պ.) ըստ հետևյալ ռեակցիայի հավասարման.
 
 CaCO31000°CCaO+CO2
 
(պատասխանը ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ)
 
Պատասխան՝   լիտր