Ի՞նչ ծավալով (լ,ն.պ.) ացետիլեն կստացվի 671 լիտր մեթանի ջերմային քայքայումից՝  ըստ 2CH41500°C2H2+3H2 հավասարման, եթե ռեակցիայի ելքը \(85\) % է: 
 
Պատասխանը մուտքագրի՛ր տասնորդական թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  լիտր