Հաշվի՛ր, թե որքա՞ն է \(12\) գ զանգվածով ջրածին պարզ նյութի նյութաքանակը (մոլ):
 
Ընտրի՛ր ճիշտ պատասխանը.