Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարզ նյութի քանակի որոշումն ըստ նրա հայտնի զանգվածի

Բարդություն հեշտ

1
2. Բազմատոմ պարզ նյութի քանակի որոշումն՝ ըստ նրա հայտնի զանգվածի

Բարդություն հեշտ

1
3. Նույն զանգվածով տարբեր նյութերի նյութաքանակների համեմատում

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկտարր միացության զանգվածի որոշումն ըստ նրա հայտնի նյութաքանակի

Բարդություն միջին

1
5. Նյութի մոլային զանգվածի որոշումն ըստ այդ նյութի հայտնի զանգվածի և քանակի

Բարդություն միջին

2
6. Տարրի ատոմների թվի որոշում միացությունում՝ ըստ դրա հայտնի զանգվածի

Բարդություն միջին

4
7. Միացությունում տարրի ատոմի զանգվածի հաշվում՝ ըստ նյութի հայտնի նյութաքանակի

Բարդություն բարդ

5
8. Պրոտոնների գումարային քանակի որոշումն ըստ նյութի հայտնի զանգվածի

Բարդություն բարդ

4
9. Նյութի զանգվածի որոշումն՝ ըստ դրանում էլեկտրոնների հայտնի քանակի

Բարդություն բարդ

5
10. Միացությունում բանաձևի արտածում, տարրի ատոմի մոլային բաժնի որոշում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Ուսումնական ձեռնարկներ

Ակտիվացրու «Իմ+» բաժանորդագրությունը և ստացիր

  • այս բաժնի մուտքի ամբողջական իրավունք
  • «ԻմԴպրոց» կայքում բոլոր առաջադրանքների, թեստերի լուծման քայլերի և ճիշտ պատասխանների հնարավորություն


Ակտիվացնել «Իմ+»-ը