Ըստ հայտնի նյութաքանակի և զանգվածի որոշի՛ր նյութի մոլային զանգվածը և լրացրու՛ ստորև ներկայացված աղյուսակը:
 
Նյութի զանգված (m)
(գ)
 Նյութի քանակ (n)
(մոլ)
Նյութի մոլային զանգված (M)
(գ/մոլ)
6.30.05