Որոշի՛ր  ջրիHO2 զանգվածը (գ), եթե այն պարունակում է 5 մոլ էլեկտրոն` e
 
Պատասխան՝ m (HO2) \(=\) գ