Արտածի՛ր բրոմի օքսիդի  բանաձևը, եթե թթվածնի զանգվածային բաժինը այդ միացությունում \(33,3\) % է: Որքա՞ն  թթվածնի մոլային բաժին է այդ միացությունում:
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր
 
1.միացության մոլային զանգվածը.
  
 գ/մոլ
  
 2. թթվածնի մոլային բաժինը (հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ).