Հաշվի՛ր երկաթի \((III)\) նիտրատի բյուրեղահիդրատի՝ Fe(NO3)39H2O մոլային զանգվածը.
  
Պատասխանում մուտքագրի՛ր մոլային զանգվածի թվային արժեքը ամբողջ թվի ճշտությամբ՝
  
M(Fe(NO3)39H2O)= գ/մոլ