Երկտարր միացությունում ծծմբի և թթվածնի զանգվածների հարաբերությունն է՝ \(1 :1\)
 
Հաշվի՛ր այդ միացության մոլային զանգվածը և թթվածին տարրի ատոմների մոլային բաժինը:
 
Պատասխան՝
 
1. մոլային զանգվածը
 
 գ/մոլ
  
2. մոլային բաժինը (հարյուրերորդական ճշտությամբ)