Որքա՞ն է  R2O3  երկտարր միացությունում R տարրի հարաբերական ատոմային զանգվածը, եթե տրված միացության մոլային զանգվածը \(188\) գ/մոլ է:
 
Պատասխան` Ar(R)=