Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Նյութի քանակի որոշում ըստ նյութի տվյալ քանակում առկա մասնիկների թվի 1Մ.
2. Պարզ նյութի մոլային զանգվածի որոշում 1Մ.
3. Երկտարր միացության մոլային զանգվածի հաշվում 1Մ.
4. Բյուրեղահիդրատի մոլային զանգվածի որոշում 4Մ.