Բարդության աստիճանը
00:05:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. Նյութի քանակի որոշում ըստ նյութի տվյալ քանակում առկա մասնիկների թվի 1Մ.
2. Պարզ նյութի մոլային զանգվածի որոշում 1Մ.
3. Բյուրեղահիդրատի մոլային զանգվածի որոշում 4Մ.
4. Երկտարր միացության մոլային զանգվածի հաշվում 1Մ.