Ստորև գրված  ուրվագրում կետերի փոխարեն գրի՝ր համապատասխան նյութի բանաձևը ու հավասարեցրու՝
 
KClO...+O23
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր.
 
1.  նյութի բանաձևը.
 
ii 
  
2. անհայտ  նյութի բանաձևի գործակիցը.