Ի՞նչ ծավալով (լ, ն.պ.) թթվածին կանջատվի կալիումի քլորատի քայքայումից, եթե ռեակցիայի հետևանքով առաջացել է 7.88 գ կալիումի քլորիդ:
 
(Խնդրի լուծման ընթացքում նյութերի քանակները կլորացնել մինչև հազարերորդական թվի ճշտությամբ, իսկ պատասխանը ներկայացրու հարյուրերորդական թվի ճշտությամբ)
 
Պատասխան՝ \(V\)(Օ2) \(=\)