Որոշի՛ր  կալիումի պերմանգանատի այն զանգվածը , որն անհրաժեշտ է  քայքայել 41 լ ծավալով (ն,պ.) թթվածնի ստացման համար:
 
(անհրաժեշտության դեպքում  միջանկյալ հաշվարկների արդյունքները կլորացրու հարյուրերորդական թվի ճծտությամն, պատասխանները  նույնպես ներկայացրու  հարուրերորդական թվի ճշտությամբ)
 
 
 Պատասխանում  գրի՛ր 
 
1. ստացված թթվածնի  նյութաքանակը (մոլ) 
  
 
\( n\) (Օ2) \(=\)
 
2. քայքայված կալիումի պերմանգանատի զանգվածը (գ) 
 
\(m\ \)(KMnO4) \(=\)