Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

6Մ.
1. Հայտանյութերի գույնի որոշումը աղերի լուծույթներում 1Մ.
2. Թույլ էլեկտրոլիտի հիդրոլիզվող իոնի ընտրություն 2Մ.
3. Տարբերակել աղերն՝ ըստ հիրոլիզվելու հատկանիշի, և հայտանյութերի գույները 3Մ.