Որոշակի ծավալով ջրում լուծել են \(58,5\) գրամ նատրիումի քլորիդ և \(22,4\) լիտր (ն.պ.) քլորաջրածին և ստացել քլորիդ իոնների 1.79 մոլ/լ մոլային կոնցենտրացիայով մեկ լիտր լուծույթ:
 
Պատասխանի՛ր հետևյալ հարցերին.
 
\(1\). Ի՞նչ մեխանիզնով է տեղի ունենում նատրիումի քլորիդի դիսոցումը.
\(2\). Քլորաջրածնի ո՞ր մասն է (%) դիսոցվել, եթե աղը դիսոցվել է ամբողջությամբ:
 
Պատասխան \(1\).
 
Պատասխան \(2\).  %