Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

7Մ.
1. հաղորդիչ նյութի ընտրություն 2Մ.
2. Դիսոցման մեխանիզմի ընտրություն և իոնների քանակի հաշվարկ 3Մ.
3. էլեկտրոլիտի բանաձևի ընտրություն 2Մ.