0001-001-Osnovanija.gif
 
Ո՞րն է բերված  իոնափոխանակային ռեակցիայի մոլեկուլային հավասարմանը՝
 
Ba(OH)+CO2=BaCO3+H2O2 համապատասխանող կրճատ իոնային հավասարման գործակիցնեերի գումարային թիվը: