Աղաթթուն փոխազդելով հիմքերի կամ հիմնային օքսիդների հետ, առաջացնում է աղ և ջուր:
 
elektroltichna-disocacya-rvnyannya-stupn-konstanta-reakcyi_535.jpeg  48a4feaaa7f0b5615e038bd7740dd9.png  h2_be8e8cc3-b7d6-46f6-8136-a6d4feb1c9f0.jpg
 
Որքա՞ն է ծածկագրված հիմքի մոլային զանգվածը (գ/մոլ) իոնափոխանակային ռեակցիայի հետևյալ  ուրվագրում.
 
HCl+LiCl+H2O
 
Պատասխան՝  գ/մոլ: