Լաբորատոր պայմաններում գազային քլոր ստանում են մանգանի \((IV) \) օքսիդի և աղաթթվի փոխազդեցությունից՝ ըստ տրված ուրվագրի՝
 
MnO2+HClMnCl2+Cl2+H2O
 
Ի՞նչ ծավալով (լ,ն.պ.) քլոր է անջատվել, եթե ռեակցիայի ընթացքում  փոխանցվել է 9.81 մոլ էլեկտրոն:
 
516.jpg
 
Պատասխան՝