Մեթանի այրումն ընթանում է ըստ նկարում պատկերված ռեակցիայի հավասարման.
 
502.jpg
 
1. Ի՞նչ քանակով (մոլ) էլեկտրոն է մասնակցել օքսիդավերականգնման գործընթացին, եթե արդյունքում առաջացել է 5.63 մոլ ածխաթթու գազ:
 
2. Քանի՞ լիտր (ն.պ.) թթվածին է ծախսվել այդ ընթացքում:
 
Պատասխան \(1\).
 
Պատասխան \(2\).