Առաջադրանքի/խնդրի պայմանը

2Մ.
school_boys.gif
 
Համապատասխանեցրու՛ օքսիդավերականգնման ռեակցիաներում հետազոտվող տարրերի ատոմների ցուցաբերած վերօքս հատկությոունները (\(I\) սյունյակ) 
տարրերի նշանների հետ (\(II\) սյունյակ).
 
IIIա. միայն օքսիդիչ1.S6+բ. միայն վերականգնիչ2.Fe0գ. և՛ օքսիդիչ,և՛ վերականգնիչ3.Mn2+
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ տառ-թիվ զուգակցմամբ, միմյանցից բաժանված ստորակետներով, առանց բացատների:
 
Պատասխան՝