animated-school-clip-art-1308422.gif
 
Լրացրու՛ բաց թողնված բառը թթուների, հիմքերի և աղերի էլեկտրոլիտային դիսոցման վերաբերյալ` հետևյալ նախադասությունում.
 
Աղերը _______ են անմիջապես և լրիվ: 
 
Պատասխան՝