1317625114_image024.jpg
 
Համանուն իոն պարունակող տրված երկու էլեկտրոլիտների՝  KNO2,HNO2 հավասարամոլային լուծույթների հավասար ծավալներում համանուն իոնի քանակը ո՞ր դեպքում ավելի քիչ կլինի:
 
Պատասխանում մուտքագրի՛ր քո ընտրած էլեկտրոլիտի քիմիական բանաձևը:
 
Պատասխան՝ iiii