atom_0.gif
Ստորև գրված արտաքին էլեկտրոնային շերտի բանաձև ունեցող ո՞ր ալկալիական մետաղներն են տաքացման պայմաններում ազոտի հետ փոխազդում:
 
ա) 3s1   բ) 5s1   գ) 2s1   դ) 4s1   ե) 6s1
 
 
Որոշի՛ր քո ընտրած մետաղներից առավել թույլ վերականգնող հատկությամբ օժտված 20.7 գրամ զանգվածով մետաղի և ավելցուկով վերցված ազոտի փոխազդեցության արգասիքի զանգվածը (գ):
 
Պատասխան՝  գ: