Գրի՛ր ստորև գրված փոխարկումներին համապատասխանող քիմիական ռեակցիաների հավասարումները.
 
K1K2O22K2O3(օքսիդ)K2CO34K2SO4
 
Որպես պատասխան ներկայացրու՝
 
ա. \(1\) և \(2\)-րդ ռեակցիաներին մասնակցող անհայտ ելանյութերի՝ 0.3 մոլ քանակներին համապատասխանող զանգվածների գումարը (գ):
 
բ. \(3\)-րդ և \(4\)-րդ ռեակցիաների հավասարումների քանակաչափական գործակիցների գումարը:
 
 
Պատասխան 1.  գ:
 
Պատասխան 2.