Բարդության աստիճանը
00:10:00

Առաջադրանքների ցանկ:

12Մ.
1. Ալկալիական մետաղների վալենտային էլեկտրոնի գլխավոր և օրբիտալային թվերի արժեքների որոշում 1Մ.
2. Ավարտել քիմիական ռեակցիայի հավասարումը 2Մ.
3. Ալկալիական մետաղների ընտրությունը ազոտի հետ՝ ըստ ջերմաստիճանային պայմանի 3Մ.
4. Ալկալիական մետաղի և ջրի փոխազդեցությունից անջատված գազի ծավալի որոշում 6Մ.