Կալիումի հիդրօքսիդի լուծույթը ավելացրել են 6.675 գ ալյումինի քլորիդ պարունակող լուծույթին, որի հետևանքով սկզբում առաջացած նստվածքը լրիվ լուծվել է:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Սկզբում առաջացած նստվածքի զանգվածը (գ):
 
2. Ծախսված \(40\) % զանգվածային բաժնով կալիումի հիդրօքսիդ պարունակող լուծույթի զանգվածը (գ):
 
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.